مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا تحت حمایت یونسکو- اخبار کنفرانس
انتصاب دبیر علمی و اجرایی همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/1/24 | 
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی طی احکامی جداگانه دبیر علمی و اجرایی «دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا» را منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه، دکتر بهروز ابطحی طی احکامی دکتر حمید علیزاده لاهیجانی را به سمت دبیر علمی و دکتر محمدحسین کاظمی نژاد را به سمت دبیر اجرایی دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا که قرار است توسط مرکز منطقه ای آموزشی پژوهشی اقیانوس شناسی غرب آسیا (تحت نظارت یونسکو) در تاریخ ۲۰ و ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ در تهران برگزار شود، منصوب کرد.
ابطحی در این احکام، بهره گیری از توان نخبگان و متخصصان داخلی و خارجی حوزه علوم دریایی، اقیانوسی و جوی، بهره گیری از ظرفیت های اجرایی موجود در پژوهشگاه و همچنین کسب حمایت مالی و معنوی از ارگان های دریایی و شرکت های خصوصی را خواستار شد
نشانی مطلب در وبگاه مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیا تحت حمایت یونسکو:
http://rcowa-unesco.ir/find.php?item=1.55.39.fa
برگشت به اصل مطلب